Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ? căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Một số quy định về quyền sở hữu trí tuệ: 1.1. Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Tại khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về khái niệm sở hữu trí tuệ như sau: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ…

PHÁP LUẬT CÓ CHO PHÉP LẤY TÊN NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Nhãn hiệu là gì?  Theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Cụ thể có các loại nhãn hiệu sau đây: – Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng…