Tin tức

Giới hạn quyền sở hữu trí tuệ? căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Một số quy định về quyền sở hữu trí tuệ: 1.1. Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Tại khoản 1 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về khái niệm sở hữu trí tuệ như sau: “Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ…

PHÁP LUẬT CÓ CHO PHÉP LẤY TÊN NGƯỜI KHÁC ĐỂ ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

1. Nhãn hiệu là gì?  Theo khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. Cụ thể có các loại nhãn hiệu sau đây: – Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng…

ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI CON DẤU THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

1. Quy định mới về con dấu doanh nghiệp tại Luật doanh nghiệp 2020 Luật Doanh nghiệp 2020 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Theo đó, quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau: – Dấu bao gồm dấu được làm tại…

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NÀO CÓ QUYỀN ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ?

1. Chỉ dẫn địa lý là gì ? a. Khái niệm, giải thích Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý do điều kiện địa…

Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

1. Quyền sở hữu trí tuệ là gì? Theo khoản 1 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019), quyền sở hữu trí tuệ là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp…