An Toàn Lao Động

An toàn vệ sinh lao động là gì ? Cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động

Trong lao động sản xuất, vì lý do chủ quan & khách quan ước tính hàng năm có khoảng trên 2,3 triệu người chết liên quan đến nghề nghiệp. Trong đó, khoảng 350.000 người chết do tai họa lao động & 2 triệu người chết vì bệnh nghề nghiệp. Do đó, để giảm thiểu đến mức tối đa các thiệt hại do tai họa lao động & bệnh nghề nghiệp…