Công ty Cổ Phần Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, sáng ngày 25/4/2024, Công ty CP Hiệp hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024, tại Nhà hàng nổi Sông Hương, Thành phố Huế. (Hội đồng quản trị và…