Quá thời hạn thực hiện góp vốn theo quy định mà không góp đủ vốn thì có bị phạt hay không ?

Việc đăng ký số vốn quá lớn và không góp đủ vốn như đã cam kết là vấn đề xảy ra rất nhiều tại các doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp sẽ điều tra và xử lý theo quy định. Không góp đủ vốn điều lệ bị xử lý thế nào? – Tại…

Doanh nghiệp được tạm dừng kinh doanh bao lâu ?

Tạm ngừng kinh doanh là quyền của doanh nghiệp nhưng để đảm bảo tính ổn định của thị trường pháp luật quy định thời gian tối đa doanh nghiệp được tạm ngừng kinh doanh. Đây là việc mà nhiều doanh nghiệp lựa chọn khi đứng trước những khó khăn trong quá trình hoạt động. Vậy,…

Quy định mới về con dấu của doanh nghiệp năm 2020

Luật Doanh nghiệp 2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021) có nhiều điểm mới liên quan đến con dấu doanh nghiệp so với quy định hiện nay tại Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể: 1. Pháp luật điều chỉnh quy định về con dấu doanh nghiệp Con dấu của doanh nghiệp là phương tiện đặc…