Công ty Cổ Phần Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thừa Thiên Huế tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, sáng ngày 25/4/2024, Công ty CP Hiệp hội doanh nghiệp Thừa Thiên Huế đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty thường niên năm 2024, tại Nhà hàng nổi Sông Hương, Thành phố Huế.

(Hội đồng quản trị và các thành viên cổ đông công ty)

Đến dự Đại hội có Ông Dương Tuấn Anh – Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, chủ trì đại hội; Ông Trần Minh Đức – Phó chủ tịch Hội Đồng Quản trị và Ông Nguyễn Đình Thuận – Phó chủ tịch thường trực Hội Đồng Quản Trị cùng các thành viên trong hội đồng cổ đông và cán bộ công nhân viên trong công ty cùng tới dự.

Phát biểu khai mạc đại hội Ông Dương Tuấn Anh phát biểu khai mạc, nêu rõ mục đích, yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty  đồng thời đề nghị các cổ đông dành thời gian để thảo luận, đánh giá và thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Ông Dương Tuấn Anh chủ tịch HĐQT công ty Huasenco)

Với tinh thần Đoàn kết – Đổi mới, vì mục tiêu phát triển của Công ty Huasenco, Chủ tịch HĐQT mong muốn quý vị cổ đông thật sự toàn tâm, toàn trí đóng góp ý kiến xây dựng để xây dựng Công ty ngày một lớn mạnh.

Thay mặt Hội Đồng Cổ Đông, Ông Dương Minh Tuấn – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày các báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024 và định hướng đầu tư các lĩnh vực trọng tâm của công ty thời gian tới.

(Ông Dương Minh Tuấn Tổng Giám Đốc phát biểu tại đại hội)

Bà Trương Thị Thu Hương, Trưởng ban kiểm soát báo cáo kết quả kiểm tra tài chính và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và đề nghị HĐQT có quyết định bổ sung thêm 01 thành viên tham gia Ban kiểm soát. Đại hội đã nhất trí 100% bầu cô Phạm Hoàng Lam Điền, phó Tổng Thư Ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tham gia Ban kiểm soát.

Đại hội đã giới thiệu 01 cổ đông mới của Công ty là Ông Hoàng Tấn Hưng, Giám Đốc công ty quảng cáo và nội thất Mặt Trời đồng thời nhất trí 100% bầu Ông Hoàng Tân Hưng tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Huasenco.

(Ông Hoàng Tấn Hưng cổ đông mới tham gia vào công ty)

Các cổ đông đã tích cực tham gia thảo luận những nội dung trọng tâm của Đại hội, tập trung là những tồn tại trong thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoach kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ phiếu 100% các nội dung sau:

– Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2023.

– Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024, trong đó nhấn mạnh đến các chỉ tiêu về:

+Tổng doanh thu đạt được năm 2024

+Lợi nhuận năm đạt được năm 2024

Thống nhất một số chủ trương đầu tư của Công ty trong năm 2024 như:

– Liên kết triển khai dịch vụ BUTL (Bạn uống tôi lái)

– Liên kết triển khai dịch vụ Quà Huế

– Liên kết triển khai mới một số điểm quảng cáo trên địa bàn Tp.Huế.

– Thu hồi vốn vay và lãi vay đến hạn, tiến tới hạn chế tối đa việc cho vay tài chính của Công ty.

Các vấn đề trên đã được Đại hội thông qua các vấn đề với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ Phần Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thừa Thiên Huế năm 2024 đã cơ bản hoàn thành các nội dung đề ra trong chương trình Đại hội. Với tinh thần cầu thị, vì sự phát triển vững mạnh của Công ty, tại Đại hội các nội dung công việc trọng tâm đề ra trong chương trình họp đã được triển khai đầy đủ, có sự bàn bạc thống nhất của các cổ đông và kết thúc thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh đại hội cổ đông ngày 25/4/2024 

(Cổ đông tham dự)

(Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội)

(Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến tại đại hội)

(Bà Trương Thị Thu Hương trưởng ban kiểm soát đóng góp ý kiến)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *