Đề xuất có luật riêng để điều chỉnh về đối tượng 5 triệu hộ kinh doanh

Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến nhất trí đưa nội dung quy định về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) như phương án Chính phủ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8, đồng thời, đề nghị bổ sung các nội dung trên cơ sở luật hóa tối đa các quy định đã được áp dụng ổn định trong thực tiễn thời gian qua của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp để có một chương quy định đầy đủ về hộ kinh doanh.

Tuy nhiên, Thường trực Ủy ban Kinh tế đồng tình với đề nghị không quy định nội dung về hộ kinh doanh vào dự thảo Luật, mà xem xét, ban hành một luật riêng về hộ kinh doanh.

Lý do là xét về bản chất, hộ kinh doanh là một loại hình kinh doanh nên quyền và nghĩa vụ cần phải được điều chỉnh bởi Luật, không thể quy định bằng Nghị định. Hộ kinh doanh được coi là một hình thức kinh doanh khác biệt với doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty TNHH và công ty cổ phần. Việc quy định hộ kinh doanh vào dự thảo Luật sẽ dẫn đến phải mở rộng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cho một chủ thể mới.

Ngoài ra, số lượng đối tượng chịu tác động là hộ kinh doanh rất lớn, cần có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá thực tiễn và tham vấn để hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, tương tự như các hợp tác xã quy định tại Luật Hợp tác xã.

Đồng tình với quan điểm này, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, bản chất của hộ kinh doanh không phải là doanh nghiệp nên đưa vào Luật Doanh nghiệp là không phù hợp, kể cả việc chỉ thiết kế một chương riêng.

“Tôi thống nhất xây dựng một luật về hộ kinh doanh trên cơ sở đánh giá tổng kết. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có thể nghiên cứu trình Quốc hội thì tốt quá! Như bên cạnh Luật Đầu tư có Luật Đầu tư công, Luật PPP thì tại sao với 5 triệu hộ kinh doanh mà không có luật riêng để điều chỉnh?” – Chủ tịch Quốc hội nêu ý kiến.

Trước đề xuất trên, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc bày tỏ “tha thiết có một chương riêng trong luật này”, sau đó tiếp tục nghiên cứu có luật riêng thế nào vì hiện nay có sự chồng chéo nhất định giữa một số luật.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng cho rằng, đây là vấn đề quan trọng nên đề nghị đưa ra xin ý kiến Quốc hội.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, UBTVQH thống nhất cho rằng, cần có luật để tạo cơ sở pháp lý cho hộ kinh doanh. Việc quy định ngay trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) hay có luật riêng thì đang còn ý kiến khác nhau.

Do đó, sẽ trình hai phương án để xin ý kiến tại Hội nghị đại biểu hoạt động chuyên trách, xin ý kiến đoàn Đại biểu Quốc hội và có thể đưa ra Quốc hội thảo luận. Các phương án đưa ra phải có lý lẽ thuyết phục, không nặng nhẹ bên nào để đại biểu Quốc hội có đầy đủ thông tin./.

Theo VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *